Warunki zakwaterowania oraz płatności

Reguły używania apartamentów

 • Korzystać z pomieszczeń apartamentów oraz przebywać w nich może w czasie pobytu tylko kient oraz osoby towarzyszące, które zostały zapisane w niniejszym zamówieniu.
 • Użytkownicy zobowiązują się do utrzymywania czystości, nieniszczenia przestrzeni apartamentu i całego budynku oraz uregulowania wszelkich roszczeń powstałych z ich winy.
 • W apartamencie zabrania się przesuwania i przemieszczania mebli, wnoszenia nart oraz snowboardów do budynku, chodzenia w butach oraz butach narciarskich (z wyłączeniem holu na parterze) oraz przechowywania zwierząt.
 • Przed głównym wejściem, gdzie znajduje się wlot rekuperacji(automatycznie sterowane wietrzenie świeżym powietrzem), oraz w apartamentach obowiązuje surowy zakaz palenia.
 • W domu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.
 • Na wypadek stwierdzenia złamania zasad używania apartamentów właściciel apartamentów może się domagać zapłacenia grzywny w wysokości 1.000,- CZK (40,- EUR) za każde pojedyncze złamanie zasad. W wypadku powtarzającego się łamania zasad właściciel może domagać się wielokrotnego zapłacenia grzywny lub uchylić się do rozwiązania umowy i ukończenia pobytu w trybie natychmiastowym pobytu, bez zwrotu za zamówienie, a zwrot za niezapłacone grzywny potrącić z kaucji zwrotnej wpłaconej podczas kwaterowania.
 • Wymaga się, by klient legitymował siebie oraz wszystkie osoby towarzyszące ważnym dowodem osobistym/paszportem w celu wpisania do księgi gości.
 • Jeśli nie uzgodniono inaczej, klient zobowiązuje się do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 2.500,- CZK (100,- EUR) podczas kwaterowania. Kaucja służy jako zabezpieczenie na wypadek wystąpienia ewentualnych zniszczeń w apartamencie lub całym budynku, które klient spowoduje podczas pobytu. Jeśli podczas oddania kluczy i apartamentu właściciel nie stwierdzi żadnych zniszczeń, kaucja zostanie zwrócona w pełnej wysokości. Jeśli szkoda przekroczy wartość kaucji, klient zobowiązuje się do uregulowania powstałej z tego tytułu niedopłaty.
 • klient dalej zobowiązuje się niezwłocznie po przyjeździe do uregulowania opłaty rekreacyjnej, zgodnie z powszechnie obowiązującym rozporządzeniem miasta Rokytnice, którą jest Właściciel, zgodnie z lokalnymi przepisami, zobowiązany wnieść za klient.

Warunki płatności

 • Połowę całkowitej kwoty za okres wynajmu klient przelewa na konto bankowe Właściciela apartamentu w terminie nieprzekraczającym 3 dni od zatwierdzenia zamówienia przez Właściciela (dalej „opłata rezerwacyjna“). Jeśli uzgodniona kwota nie wpłynie na konto w podanym terminie zamówienie staje się nieważne.
 • Kwotę pozostałą klient wpłaca na konto właściciela apartamentu nie później niż na 30 dni przed dniem przyjazdu. Jeśli klient nie dokona wpłaty pozostałej kwoty w terminie, zamówienie zostaje automatycznie skasowane i opłata rezerwacyjna przepadnie na rzecz właściciela apartamentu.
 • Jeśli klient anuluje zamówienie ponad 30 dni przed datą przyjazdu, zapłacona opłata rezerwacyjna przepada na rzecz właściciela apartamentu. Jeśli anulowanie zamówienia nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą przyjazdu, na rzecz właściciela apartamentu przepada nie tylko opłata rezerwacyjne, ale również cała zapłacona kwota za pobyt.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakiejkolwiek zmiany w specyfikacji zamówienia dokonanej po zapłaceniu kwoty za pobyt (np. ilość osób, termin pobytu itd.) i odmówić zwrot wpłaconych środków.